ELO 
Programmeren om te leren

intro

 

Programmeren, moet dat nu echt?


Inleiding: al enige tijd loopt het project “codekinderen”.

Zij stellen de vraag “Waarom is programmeren zo belangrijk?”

En geven ook het antwoord: “Eigenlijk is dat heel eenvoudig.

In een maatschappij waarin computers centraal staan, lijkt het logisch

dat leerlingen – naast rekenen, taal en aardrijkskunde – op de basisschool

ook hun eerste stappen zetten op het gebied van computertaal.

In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen

programmeren als om goed Engels te kunnen spreken.”


“Als je kinderen leert programmeren, leer je ze (=computers) niet alleen te begrijpen, je leert ze creëren” – Mijn Kind Online


Onze gedachte is iets anders. Hoewel er zich misschien wel programmeurs “in spé” binnen onze doelgroep bevinden, leggen wij de accenten toch met weer even anders.


Naast rekenen en taal (ook bij het programmeren essentieel) zien wij grote waarde bij het verbeteren van de executieve functies.


We noemen een aantal executieve functies:


taakinitiatie

    als leerlingen bezig zijn met het maken van een programma

    of het programmeren van een robot, hebben ze vaak geen overzicht over

    de taak. Ze weten niet wat er (van buiten) van hen gevraagd word, en hoe lang

    ze daarmee bezig zullen zijn (iets wat we voor andere taken heel belangrijk

    vinden). Maar leerlingen raken (intrinsiek) zo gemotiveerd dat ze eerder

    moeten afgeremd dan aangespoord.


planning en priorisering

    wat moet is eerst doen en wat daarna, wat is echt belangrijk en

     wat kan even wachten? Specifieke dingen die een kind leert als het programmeert


aandacht richten en volgehouden aandacht

    bij het gebruik van leuke programmatuur, robots (BeeBot, Lego Mindstorms)

    zitten we daar niet echt over in


werkgeheugen

    om het proces van programmeren goed te kunnen volgen moeten stappen (fasen)

    worden gezet. Zeker bij bijv. BeeBot wordt gevraagd dat leerlingen de stappen memoriseren.


cognitieve flexibiliteit

   als het op de ene manier niet werkt, kunnen we het ook eens op een andere manier proberen.

    Juist door onze doelgroep, die STRUCTUUR als basis heeft, is het goed te ervaren dat er vaak

    meer dan 1 manier is om iets te bereiken.


Wij vinden dus dat programmeren van apps en (eenvoudige) robotica een belangrijke aanvulling van het onderwijsaanbod voor deze groep zou kunnen zijn.

We hebben daar dan ook een aantal eenvoudige internet-lessen voor gemaakt.

Lessen die de leerling ZELF of MET BEGELEIDING zou kunnen volgen.

Op dit moment zijn de ELO (Electronische Leer Omgeving) lessen nog onder constructie en worden

(hoe vaker we ze uitproberen) steeds aangevuld en verbeterd.


Dit is de startpagina voor de ELO “Programmeren om te leren”

Bronvermelding en verdere info

Algemeen:

http://www.codekinderen.nl/

https://www.mediawijsheid.nl/programmeren/

http://www.pepermunt.net/leren-online/leren-programmeren.html


Lego Mindstorms:

http://www.lego.com/nl-nl/mindstorms/about-ev3

en de app: https://itunes.apple.com/nl/app/lego-mindstorms-robot-commander/


Cato’s Hike

https://www.graphite.org/app/catos-hike-a-programming-and-logic-odyssey

en de app: https://itunes.apple.com/nl/app/catos-hike-programming-logic/


BeeBot

https://www.bee-bot.us/

en natuurlijk onze eigen info: http://www.apps4sen.nl/apps4sen/NIEUWS/Artikelen/2015/6/11_Programmeren_met_BeeBot.html

en de app: https://itunes.apple.com/nl/app/bee-bot/


CargoBot

http://twolivesleft.com/CargoBot/

en de app: https://itunes.apple.com/nl/app/cargo-bot/

Executieve functies

zijn het vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag en liggen ten grondslag aan ADHD, autisme en leerstoornissen.

Bron: http://www.hogrefe.nl